Naturen


Naturen i Sörfjärden


Surbrunnskällan 2009


Stenmalar vid Sörfjärden


Surbrunnskällan


Vid fint väder kunde brukspatron företa kortare resor med häst och vagn runt ägorna. Surbrunnskällan i södra åbrinken en bit väster om bron över vägen till Hårte var välbesökt. Den hade ett järnhaltigt vatten, som troddes kunna bota sjukdomar. En tur till källan var omtyckt av herrgårdsfröknarna och deras kavaljerer.


Sundsvalls Tidning 1888-02-07Här hittar du mer om Sörfjärdens natur:

Naturskyddsföreningens hemsida


Sven Norman ”Natur och kultur i Nordanstig” (sök på ”Sörfjärden!)


Karl-Rune Lindberg ”Mitt Sörfjärden


Vykort från Sörfjärden och Norrfjärden genom Jan Wadin på Bergsjöportalen


Länsstyrelsens Bevarandeplan för Gnarps Masugn