Signe Selanders minnesfond

Fondstyrelse

Ordförande: Annelie Dahlberg
Ledamöter: Marianne Nordberg, Gudrun Sjöbom, Bengt Synnebäck, Barbro Norlin

Från fondstadgarna

Signe Selander, Gnarp var alltid musikintresserad men först som pensionär fick hon tillfälle att börja spela egna instrument i form av cittra och gitarr. Vid 75 års ålder började hon spela dragspel och vid 80 år kom hon i kontakt med durspel.

Att musiken höll henne ung påpekade hon många gånger. Hon fann en enorm glädje i musiken och komponerade egna melodier för dragspel och durspel samt skrev egna texter.


Signe Selander instiftade på sin 90-årsdag den 28 april 2002 denna fond.

Stipendieansökan

§ 2 ÄNDAMÅL
Fondens ändamål är att ge ekonomiskt stöd för instrumentalmusikalisk förkovran till fysiska personer i Nordanstigs kommun, i andra hand övriga Sverige. Stöd utdelas i form av stipendium.


  §5 ANSÖKAN OM STIPENDIE
  Ansökan skall årligen vara fondens styrelse tillhanda senast 1 juni.
  Ansökan kan göras av fysisk person enligt § 2. Ansökan skall innehålla de motiveringar, skäl och referenser m.m. som sökanden vill åberopa.
  Ansökningarna behandlas av styrelsen och beslut meddelas sökande senast 30 aug.

  Minnesruna över Signe Selander
  av vännen Bo-Lennart Enerlöw,
  Skottsund  Spelkvinnan Signe Selander är död

   

  Signe Selander, Gnarp, avled natten till lördag den 5 mars i stillhet hemma hos sin systerdotter där hon tillbringat den senaste tiden. Hon var 98 år och Gnarp församlings äldsta invånare. Närmast anhöriga är syskonbarn med familjer.


  Redan på försommaren 2010 började Signes ögon att svikta och i och med att hon såg allt sämre så började livsgnistan att avta.

  Signe Selander föddes den 28 april 1912 i Myre, Njurunda kommun. Hon flyttade vid två års ålder till gården Stensvén som ligger vid Åsbacken i Gnarp. Gården hade fadern erhållit genom arvsskifte efter sin mor.

  Signe fick tidigt börja arbeta som piga, bland annat för att hjälpa en sjuklig syster med de dagliga sysslorna.


  Efter att ha arbetat på olika platser fick Signe år 1934 återvända hem till Stensvén då hennes mor insjuknat. Signe blev sedan kvar på gården för att vara föräldrarna behjälplig med allehanda sysslor som hör jordbruket till. Nu är föräldrarna borta sedan länge och Signe har bott ensam kvar på Stensvén.


  Intresset för musik har funnits hos Signe sedan barnsben men medlen har varit små och tillgången på instrument dålig. Så inte förrän Signe blev pensionär och kom med i pensionärsföreningen började hon traktera cittra och gitarr för att ackompanjera till sång och spel på föreningsträffarna.


  1987, när Signe uppnått den aktningsvärda åldern av 75 år, köper hon sig ett dragspel och börjar öva. Efter en tid tar hon kontakt med en duktig spelman i Bergsjö vid namn Åke Norin för att få lära nya låtar. Åke, som var en seriös spelman, försöker lära Signe spela efter noter men Signe lurar upp honom på logen med sitt utmärkta gehör.

  Många nya låtar blev det dock och många trevliga musikstunder tillsammans med Åke innan han hastigt rycktes bort.


  Sedan några år tillbaka har Signe utökat instrumentfloran på Stensvén med ett durspel. ABF i Bergsjö startade studiecirkel i durspel och där hängde Signe på låset. Durspelet blev sedan allt mer det instrument som Signe föredrog att traktera.

  Signe har även varit medlem i en musikgrupp, tre damer och tre herrar, "Plock-finkarna". 1997 gjorde gruppen 52 framträdanden i olika sammanhang.

  Sommartid har Signe varit en flitig besökare på spelmansstämmorna runtom i vårt sommarfagra land. Vem var först in och sist ut på Bjuråkers-stämman om inte Signe Selander? För att inte tala om de underbara spelkvällar Signe har ordnat genom att bjuda durspelsgänget och andra vänner och bekanta hem till Stensvén. Signes dörr har alltid stått öppen för en musikstund.


  Lagom till spelmansstämman på Hammering i november 2003 släppte Signe en CD-skiva med elva egna kompositioner och ett år senare ytterligare en skiva med tolv låtar.

  Hon har bland annat komponerat en vals tillägnad Ramsjöborna, för deras engagemang att anordna en spelmansstämma. Låten används som öppningslåt vid stämman. Totalt har Signe komponerat ett 30-tal låtar.


  Signe var den snällaste och mest godhjärtade människa jag känt och hon lämnar ett stort tomrum efter sig, men hennes musik skall för alltid minna om henne.